Studiematerial

 • Intellektuell funktionsnedsättning

  Kultur i olika former, metoder för bättre hälsa, egenmakt, delaktighet och deltagande i val. Vi samarbetar bland annat med FUB, Inre...

  Läs mer
 • Äldre och demens

  Alla kan surfa är inte bara bra för den som har en begynnande demens, alla som uppskattar enkel handledning till modern teknik gillar...

  Läs mer
 • Psykisk hälsa

  Självhjälpsgrupper, förebyggande hälsa och stärkande av egenmakt och delaktighet – innehållet är brett. Många material är framtagna...

  Läs mer
 • Anhörig

  Anhöriga till personer med sjukdom eller funktionsnedsättning drar ett allt större lass. Vi kan ge de möjlighet att bättre förstå sin...

  Läs mer
 • Afasi, parkinson och fibromyalgi

  Kommunikation, dans , självkännedom och förebyggande egenvård. Olika grupper med olika behov, men här samlade på en plats. Vi samarbetar...

  Läs mer
 • Folkbildning på webben

  Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet där experten/utgångspunkten finns digitalt, och cirkelledare leder processen lokalt....

  Läs mer