Äldre och demens

SV har många olika material och koncept för verksamhet tillsammans med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi samverkar med Demensförbundet runt många material.

Kreativa Träffen

Personer med en demensdiagnos har fått göra sina röster hörda med hjälp av kreativa verktyg. Genom cirklar i Bild, Rörelse och Musik har deltagarnas berättelser fått vara i centrum vilket bidragit till ett välbefinnande och ökad livskvalitet hos målgruppen.

Shared Reading - delad läsning

Shared Reading är en spännande metod för högläsning och samtal i grupp. Metoden vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden till det positiva och ge en känsla av sammanhang. 

Shared Reading är en väl beforskad metod och kan bl.a. ge en förbättrad självkänsla, ett förbättrat självförtroende och ökar deltagares intresse för texter. Alla personer över 18 år som är intresserade är välkomna att anmäla sig till en grupp! Störst effekt ger metoden personer som har en nedstämdhet/oro, men alla är varmt välkomna!

Att slippa göra resan ensam

Demensförbundet har utvecklat en modell för samtalsgrupper med personer i yrkesverksam ålder som nyligen fått en demensdiagnos och är tidigt i sin sjukdom. Studiematerialet har utformats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan för att användas i studiecirklar. 

Tänk om jag vetat

Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens. Studiecirkeln är avsedd för anhöriga till personer med alltifrån misstänkta minnesstörningar till en diagnosticerad och utvecklad demenssjukdom. 

Alla kan surfa

Det här studiematerialet är framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Demensförbundet. Projektet finansieras av Myndigheten för delaktighet. Intresset för att kunna använda smartphone och surfplatta har blivit större och större. Både som nöje och för ökad delaktighet, samt som stöd och hjälp i vardagen. Alla kan surfa bygger på erfarenheter från Ipad-cafeer för äldre samt studiecirklar med personer som har en demensdiagnos och som är tidigt i sin sjukdom. Studiematerialet vänder sig till dig som på ett enkelt sätt, steg-för-steg, vill lära dig grunderna i att hantera surfplatta.