Integration

Vi har mycket för dig som är utrikesfödd, oavsett om du är nyanländ eller har bott länge i Sverige.

Integration - en hjärtefråga!

Genom profilområdet Integration vill vi stärka möjligheterna och förutsättningarna särskilt för utrikesfödda personer att utveckla folkbildningsverksamhet tillsammans med oss i hela landet.


Vi vill också skapa verksamhet tillsammans med dig som är ny i Sverige som ökar dina förutsättningar att ta plats i samhället och påverka på olika sätt. För att åstadkomma detta bedriver vi också cirklar i svenska språket, samhällsinformation och om svensk arbetsmarknad.