Funktionsnedsättning

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

SV vill ge alla människor möjlighet att utvecklas oavsett förutsättningar. Vårt mål är att alla ska ha möjlighet att lära sig nya saker, få nya sociala kontakter, vara delaktiga i samhället och få större makt över sina liv.

Studiecirklar

Vi anordnar studiecirklar inom samhälls- och vardagskunskap, skapande verksamhet, kost och hälsa, datorkunskap, dans och rörelse, sång och musik mm. Studiecirklarna genomförs av kunniga cirkelledare med god ämnes- och ledarkompetens. Studiecirklarna genomförs i våra lokaler, på vård-, äldre- och gruppboenden samt på daglig verksamhet. Studiecirklar erbjuds både dag- och kvällstid.

Verksamhet tillsammans med personal och anhöriga
Vi anordnar även studiecirklar och föreläsningar tillsammans med personal och anhöriga.

Alla har rätt till kreativt skapande!

För mer information kontakta oss!

046-211 70 80 
lundabygden@sv.se