Funktionsnedsättning

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

SV vill ge alla människor möjlighet att utvecklas oavsett förutsättningar. Vårt mål är att alla ska ha möjlighet att lära sig nya saker, få nya sociala kontakter, vara delaktiga i samhället och få större makt över sina liv.

Studiecirklar

Vi anordnar studiecirklar inom samhälls- och vardagskunskap, skapande verksamhet, kost och hälsa, datorkunskap, dans och rörelse, sång och musik mm. Studiecirklarna genomförs av kunniga cirkelledare med god ämnes- och ledarkompetens. Studiecirklarna genomförs i våra lokaler, på vård-, äldre- och gruppboenden samt på daglig verksamhet. Studiecirklar erbjuds både dag- och kvällstid.

Verksamhet tillsammans med personal och anhöriga
Vi anordnar även studiecirklar och föreläsningar tillsammans med personal och anhöriga.

Alla har rätt till kreativt skapande!

För mer information kontakta oss!

046-211 70 80 
lundabygden@sv.seMin Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 

Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. Alla har rätt till ett livslångt lärande anser vi. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle. Hösten 2020 kommer Min Säkerhet genomföra 106 kurser på 15 SV-avdelningar runt om i Sverige.

För att anmäla intresse till utbildningen kontaktar ni oss (länk sv.se/min-sakerhet)