I samarbete med FUB

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med FUB i Lund.

Vi erbjuder studiecirklar i

Språkträning enligt Karlstadmodellen
-ett verktyg för utveckling av språk, tal och kommunikation.

Karlstadmodellen vänder sig till familj, vänner, personal och andra intresserade av barn, ungdom och vuxna med utvecklings- och språkstörning.

TAKK
- Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Kursledare: Jeanette Persson

Vill du veta mer? Kontakta oss! 

046-211 70 80 
lundabygden@sv.se