Intresseanmälan till Mitt val

Politik, hur svårt kan det vara? Här får du lära dig mer om hur det är att rösta och träffa lokala politiker från din kommun.  

Studiecirkeln är en träning i demokrati och är uppdelad på 7 tillfällen.

Studiecirkeln kopplar ihop deltagarnas frågor och funderingar med svar direkt från politiker och lättlästa nyhetsresurser (till exempel lättlästa medieinslag). Studiecirkeln avslutas med en lättpratad valdiskussion.

Denna studiecirkel återkommer år 2026 inför nästa allmänna valdag.

Intresseanmälan

Min kommun