Tillbaka

AMNI - Möjligheternas jobb!

En kurs för dig som är arbetssökande! Välkommen på en digital kurs för dig som är arbetssökande och vill stärka dig själv, bygga din karriär och öka möjligheterna att få ett arbete!

FÖR VEM
Den här kursen riktar sig till dig som är arbetssökande eller blivit påverkad av pandemin i ditt arbetsliv. Denna kurs ingår i statens satsning på arbetsmarknadsnära insatser på distans (AMNI). Den här kursen riktar sig till personer som inte tidigare deltagit i en AMNI-kurs.

EXEMPEL PÅ DELAR SOM TAS UPP PÅ KURSEN
- Föreläsningar
- Projektledning
- Ledarskap/gruppdynamik
- Motivation och självförtroendestärkande
- Bygga min karriär
- Hur sticker jag ut med mitt CV och personliga brev
- Introduktion till folkbildningen/studieförbunden

Kursen kommer också att följa deltagarnas behov och efterfrågan.

ANMÄLAN
Länk till anmälan

UTRUSTNING
Kursen genomförs på Zoom. Du behöver en enhet med kamera och internetuppkoppling. Vi vill gärna att alla deltar med video eftersom det stärker delaktigheten och kontakten mellan deltagare och kursledare.

KURSLEDARE
Kursledare är Michelle Sandberg som är utbildare med gedigen erfarenhet av att leda liknande utbildningar men även inom andra ämnen till exempel personlig utveckling och utvecklingsfrågor. Michelle har många års erfarenhet inom folkbildningen.

ÖVRIG INFORMATION
Har du frågor gällande kursen, kontakta Michelle Sandberg, xmicsanx@hotmail.com