Lättläst version saknas
Tillbaka

Att engagera och lust att lära

Utbildningen riktar sig till personer som behöver inspiration för att engagera och bidra med lärande. Under utbildningen fokuserar vi på psykologiska faktorer för engagemang. Vad är våra drivkrafter och vad behövs särskilt vid ideellt engagemang? Vi fördjupar oss i folkbildningen pedagogik och kraft. Hur utvecklar vi ett lärande tillsammans genom lust och glädje? Anmäl dig här!