Tillbaka

Besök av räddningstjänsten

SV-skolan är en verksamhet för äldre 60+ med invandrarbakgrund.
Det är en plats där deltagare får ökade möjligheter genom folkbildning.

Under maj – jun har SV-skolans invandrargrupper fått besök av Räddningstjänsten. De har fått ta del av brandinformation, hjärt- och lungräddning samt varit på studiebesök i Brandkårens lokaler. Carlos (tv) och Mirna (th) var utmärkta och inspirerade informatörer och guider med stort tålamod. Mirna som är arabisktalande fick flitigt använda sitt modersmål, då de flesta av deltagarna hade språksvårigheter. Detta går utanför informatörernas ansvarsområde, men ”det är viktigt att de förstår allt vad vi säger, menade Mirna och Carlos, då det kan vara en avgörande betydelse i en akut situation”.

De blev avtackade med blommor och choklad över deras goda insats från SV-skolans projektledare Karin Bladh (som tog fotot). Med på bilden finns också deras kollega Shatila (mitten).

Läs mer om SV-skolan här