Lättläst version saknas
Tillbaka

Digital pedagogik och mötesledning

Utbildningen riktar sig till personer som är vana att att använda digitala mötesverktyg. Under utbildningen fokuserar vi på hur du fångar deltagares uppmärksamhet, hur möten blir inkluderande och trygga och vikten av ditt eget kroppsspråk och uttryck. Vi delar mycket konkreta tips med varandra och syftet med utbildningen är att du ska vilja hålla fler digitala möten framåt. Anmäl dig här!