Lättläst version saknas
Tillbaka

Hurra! Idag firar vi att vår studiecirkel fyller 100 år!

I år är det 100 år sedan första studiecirkeln startade i det som skulle bli Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans med några kamrater skapade bröderna Rudolf och Eric Carlsson en studie- och diskussionsgrupp, som de gav namnet ”Fria tankars hem”. Studiecirkeln var ett sätt att ta till sig kunskap på egna villkor, för att förändra samhället till det bättre.  

Studiecirkeln handlade då precis som nu om att bli lyssnad på och allt lyssna på andra. Att utbyta tankar, förstå andra perspektiv och lära av varandra. Studiecirkeln handlar också om det goda samtalet. Oavsett om samtalet förs i organiserad form, fysiskt eller digitalt. Det kan handla om musik, vårt politiska system eller odling. Ämnet är i det sammanhanget inte det viktiga. Samtalet, mötet mellan människor, är det viktiga som bygger tillit, förståelse och förutsättningar för utveckling av vårt samhälle. Med 100 års erfarenhet kan vi inom Studieförbundet Vuxenskolan säga att vi kan det här med goda samtal och studiecirklar. 

Vi kommer nu att fira och uppmärksamma 100 års jubileet genom att skapa plats för samtal, såväl fysiska som digitala, i cirklar och föreningar. Håll utkik på vår hemsida och Facebook!

Så låt samtalen flöda i fria tankars hem!