Tillbaka

I observe, I think, I solve

Fathie Mohammad och Hadil Hoseini  driver tillsammans studiecirkeln Feeling of the youth via Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö. Studiecirkeln är en mötesplats för ungdomar där de får möjlighet att prata om och tänka kring olika ämnen som berör psykisk hälsa.

Allt började med Fathies och Hadils medverkan i projektet Tjejdriven som drivs av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Tjejdriven är en tre månaders diplomutbildning för tjejer där deltagarna bland annat får lära sig att starta företag och förening, hur ett projekt drivs och om entreprenörskap. En av uppgifterna Fathie och Hadil fick under utbildningen fokuserade på socialt entreprenörskap och uppgiften var att komma på lösningar på problemet med psykisk ohälsa bland unga. Uppgiften genererade i Feelings of the youth, en idé Fathie och Hadil gillade så pass mycket att de ville förverkliga den, vilket de fick möjlighet att göra hos Möllans Basement.

Balqis Khattab startade verksamheten Möllans Basement 2014 då hon insåg att ungdomar som hängde kring Möllevångstorget i Malmö behövde en annan plats att hänga på och få chansen att komma bort ifrån kriminalitet. På Möllans Basements har deltagarna möjlighet att umgås och spela pingis och biljard, men de får också hjälp med att skriva CV och komma i kontakt med företag för att få praktikplats och jobb.

- Vi är som en familj, vi har djupa samtal och försöker hjälpa och stötta varandra, berättar Balqis.

Feelings of the youth träffas hos Möllans Basement varje lördag i två olika grupper, en grupp för ungdomar mellan 12 och 15 år och en grupp för ungdomar över 16 år. I den yngre gruppen börjar Fathie och Hadil varje träff med olika frågeställningar, för att få igång samtalet i gruppen. Samtalen handlar bland annat om vänskap, skola, kriminalitet, hemförhållanden och relationer. I den äldre gruppen är det deltagarna själva som tar upp ämnen.

- Det är vår uppgift som cirkelledare att skapa en härlig vibe och se till att alla är med i samtalet, säger Fathie.

- Vi ger inte svaren, utan här kan man på ett avslappnat sätt lätta sitt hjärta och få nya tankesätt, fortsätter Hadil.

Hadil berättar också att träffarna med ungdomarna har inspirerat till ett motto för Feelings of the youth: I observe, I think, I solve.

- Vi tar upp viktiga ämnen och frågeställningar i grupperna. Vi tänker för att kunna prata om dem och vi pratar om problemen för att kunna lösa dem.

De går nu i tankarna om att föreläsa om sitt viktiga arbete med Feeling of the youth, för att inspirera andra.

- Om vi kan, kan ni också, säger Fathie med en glad men bestämd röst.