Tillbaka

Lär dig svenska ur ett föräldraperspektiv!

Studieförbundet Vuxenskolan har skapat  en  studieplan  för  cirkelledare  som  vill arbeta med boken ”Swedish for  Parents – language  for  life  with  a  young  family  in Sweden” i studiecirkelform. Boken är skriven av Sarah Campbell och vänder sig till alla internationella föräldrar i Sverige. Det är en handbok full med praktisk och kulturell information om Sverige utifrån ett föräldraperspektiv,  i kombination med enkel språkträning i svenska.   

Studieplanen bygger på ett förslag på nio cirkelträffar, med olika teman ifrån bokens kapitel. Syftet med studieplanen är att skapa inspiration till cirkelledare ge förslag på upplägg, övningar och tips, att använda i svenskacirklar för föräldralediga.   

Studieplanen ska fungera som en samtalscirkel i svenska språket. Den innehåller även vissa skriv- och läsförståelseövningar, men fokus ligger framför allt på att träna svenska muntligt genom dialog, samtal och sång. För att kunna använda detta material krävs det att deltagarna har grundläggande kunskaper svenska språket.  

Studieförbundet Vuxenskolan har sedan ett år tillbaka arbetat med regeringens särskilda uppdrag ”Svenska för föräldralediga” och den nya studieplanen är framtagen att användas för verksamhet inom uppdraget. Uppdraget riktar sig i huvudsak mot utrikesfödda kvinnor som har behov av att lära sig svenska men som har svårt att delta i svenskundervisning på grund av att deras huvudsakliga sysselsättning är omsorg av egna barn. Målgruppen är i huvudsak kvinnor som är över 18 år med barn, men andra personer med barn mellan 0-6 år är också välkomna. 

I vårens inspirationsprogram berättade vi på SV Malmö om vår cirkelledare Rinella som höll cirklar på Öppna Förskolan och övade svenska för föräldralediga. Rinella blev inspirerad av Sarah Campbells bok och det är utifrån Rinellas erfarenheter som cirkelledare och boken som hon tillsammans med Maja Gustafsson, projektledare SV Skåne och Annie Svensson, verksamhetutvecklare från SV Malmö har satt ihop strukturen för själva cirkeln. 

 - Jag fastnade också för boken och vi har använt den för att det är lättare att öva på svenska utifrån intressen, det vardagliga, det som deltagarna har nära i livet, säger Maja. 

Det var Rinella som berättade om boken för Annie. Annie och Maja fick sedan idén om att skapa en studieplan och pratade med Sarah Campbell som också tyckte att det här var en spännande idé. 

 - Det är en väldigt rolig bok. Sarah beskriver svenska ord som fredagsmys, åkpåse, fiskdamm och att få inbjudan till barnkalas – vad gör man då? Den har även med citat från andra föräldrar som har just den erfarenheten av att vara förälder och att ha flyttat till ett nytt land, berättar Annie. 

 För att kunna jobba med boken i studieform har Annie och Maja plockat ut relevanta delar. Boken lyfter svenskaträning på ett lättsamt sätt och utifrån ett föräldraperspektiv. Det kan nog finnas många exempel där läsarna känner igen sig i olika situationer. 

Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med Svenska för föräldralediga på flera platser i Sverige. I Malmö driver SV verksamheten i samarbete med Öppna förskolan som hörde av sig och frågade om vi kunde hjälpa till att fylla behovet och på så sätt har det spunnit vidare till det som nu blivit en studieplan. Att det just är en studiecirkel är också väldigt passande då studiecirklar i sig är väldigt anpassningsbara, exempelvis kan föräldrar ta med sig sina barn till studiecirkeln. 

 - I vissa grupper har föräldrarna sina barn med sig, så då har vi lagt in några låtar som till exempel ”huvud, axlar, knä och tå”, säger Annie. 

 Studieplanen kommer att lanseras i höst. Om du vill veta mer om studieplanen så hör gärna av dig till oss så berättar vi mer! 

 

Är du intresserad av att delta, leda eller samarbeta med oss i samband med studiecirkeln för föräldralediga som vill lära sig svenska? Studieplanen lanseras hösten 2021 och vill du veta mer eller vara delaktig, hör gärna av dig till oss på malmo@sv.se