Tillbaka

Makedonska konstutställning ”Livet” på Grynbodgatan

Konstnär header: Saso Ackovski

Välkomna till konstutställning på Grynbodgatanden 29 november!

Målet med utställningen är att bekräfta en del av makedonska konstscenen och viljan till kommunikation med fler europeiska kulturer och erfarenheter inom och utanför konstvärlden. Interdisciplinära tänkandet och samverkan mellan olika discipliner mötts allt oftare inom olika områden i den moderna världen. Utställningen presenterar 60 aktiva makedonska konstnärer som genom sina konstverk förvärvat både nationellt och internationellt erkännande. Några av dem deltagande är även aktiva som pedagoger och professorer.

Konstnär: Gordana Vincic

Temat, “Livet” har som syfte att vända fokus från dagens antagonism och perception laddad med världsomfattande problem som konstnärerna kan uppleva irationella. I sammanhanget omfattar utställningen variationer i professionalitet, erfarenhet, teknik och medium. Syftet är att betona friheten i konstnärens inlevelse och utryckssätt. Den visuella konsten har en nyttotänkanderoll i samhället, att lära känna skillnaderna och integrera olikheterna. 

Utställningen sammanför fler ting med sin multikulturella vision om en öppen värld där olika kulturer samverkar vidsträckt genom konsten och utöver den. Det finns en förhoppning om fler liknande projekt i framtiden och framgångsrikt sammarbete med Sverige och andra länder.

Initiativ till utställningen togs av Gordana Vincic som är auktoriserad socialarbetare och professionell konstnär från Sverige. Genom sin mångåriga interdisciplinära erfarenhet har hon bidragit till utveckling inom både konst och socialpolitik. Igor Ljubovcevski är initiativtagande från Makedonien. Han är utbildad konstnär och organisatör av fler utställningar och konstworkshop i landet. Hela projektet genomförs med stöd av Skopje Stad, Safet Kamberi direktören vid Kulturhuset ”Koco Racin Skopje”, Liljana Stoilkovska Andovska kvinnoaktiviteternas ordförande vid makedonska kultur- och sportföreningen i Malmö samt Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö. Kuratorteamet består av Igor Ljubovcevski, Gordana Vincic och Violeta Kalikj, konsthistoriker, konstkritiker och deltagare i många nationella och internationella tillställningar inom konstvärlden. 

Utställningen börjar 17.00 den 29 november men konstverken kan ses redan den 28 november kl. 13.00.

Välkomna!

Konstnär: Igor Ljubocevski