Tillbaka

Ny Samarbetspartner – Möllans Basement

Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö välkomnar en ny samarbetspartners, nämligen ungdomsföreningen Möllans Basement! En förening som jobbar med att skapa en mötesplats för ungdomar och unga vuxna och då mitt i kärnan av Malmö, nämligen Möllan.

Såhär beskriver Möllan Basement sin verksamhet:

“Att inte få ett jobb efter studenten eller examen kan leda till ett liv utanför arbetsmarknaden. Genom ett stort kontaktnät, där vi använder oss av direktkontakt med företag och ett stort fokus på vad unga vill i staden, skapar vi många jobb. Vi löser ett stort samhällsproblem genom att vi alltid finns tillgängliga, då just ungdomar behöver oss. Vi har vår verksamhet på kvällar och nätter, då vi fångar upp massa ungdomar som vi annars inte ser under dagen. Under dagen finns vi i skolor och andra verksamheter för att utveckla unga inom företagsamhet och hjälpa de med läxhjälp.

Biljard, bordtennis, film och spel, en hel lokal med sysselsättning på natten och hjälp med CV och studievägledning, för bra för att vara sant? Möllans Basement har gjort det verkligt för många unga i Malmö och nu vill vi att vårt koncept ska utvecklas och spridas runt i landet.

Vår målgrupp är ungdomar och unga vuxna mellan 15 – 26 år. Boende i Malmö och fokus på Möllan men vårt nätverk sprider vi över hela landet.  Vi riktar oss mot unga som vill ha arbete, plugga vidare i högskolan eller öppna företag/förening. Möllans Basement är både en mötesplats och ett nätverk som riktar sig åt ungdomar och unga vuxna i Malmö. Vårt största fokus är att slussa vidare ungdomar till jobb men samtidigt finns tillgänglig för alla ungas behov. Möllans Basement har en fysisk lokal på området Möllan och öppettiderna är från eftermiddag till natt efter ungdomarnas egna behov och önskemål. Vi har som förening funnits i 4 år och utvecklas väldigt snabbt. 

Vårt mål är att motverka känslan av utanförskap och stärka barn och ungas självbild genom att skapa förutsättningar och kunskap som visar möjligheter till alternativa vägar.  Här är några ämnen som vi pratar om genom våra olika typer av verksamheter som vi erbjuder ungdomarna:

  • Hitta konkreta verktyg i hur man hanterar olika livssituationer som kan uppstå.
  • Minska arbetslösheten för unga genom direktkontakt med företag i staden. 
  • Större utbud när det gäller aktiviteter eftersom vårt kontaktnät sträcker sig över hela landet. 
  • Bilda ett forum för unga tjejer ska mötas och utvecklas. 
  • Större kunskap om hur man går vidare från idé till verklighet. 
  • Utbildningar i jämställdhet och kommer utveckla det genom att ha workshop i ämnet.
  • Få mer kunskap inom entreprenörskap, genom att gå olika utbildningar inom ämnet och utveckla vårt nätverk samt lära de vad deras skyldigheter och rättigheter är.

Vi bestämde oss att samarbete med SV efter ungdomars behov i vår verksamhet. SV är väldigt lätt gående och lyssnar på ens behov, perspektiv och tankar. Nu Möllans Basements ungdomar gått cirkelledarutbildning på SV och bildat egna cirklar. Vi är så tacksamma för samarbetet och det har fått våra ungdomar att utvecklas och våga stå för sina åsikter”.

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan välkomnar Möllan Basement och ser fram emot ett nära samarbete!

Följ dem gärna på Instagram!