Tillbaka

Skönsång i anrikt sällskap

Vi fick möjlighet att byta några ord med Alf Andersson som är ordförande i en av Malmös manskörer och Alf hade mycket att berätta om kören som har en lång historia bakom sig. Föreningen bildades redan 1908 fast då under namnet Järnvägsmannakören Svea. När de firade 50 år så fick kören dess nuvarande namn Malmö Kvartettsångsällskap som de gärna förkortar MKSS. Kören som är en traditionell manskör har ca 25 aktiva medlemmar från den yngsta på 22 år och till den äldsta på 88 år. Det är inte minst en fördel att ha ett så brett åldersspann för att täcka även de höga tonerna då rösten med åldern ofta tenderar att påverka de högre tonerna. De sjunger ofta traditionella stycken men försöker även förnya sig i den mån det finns nya verk. Förr skrevs fler verk som var avsedda att sjungas av män, nu är det mer riktat till körer med blandade kön.  

- Varje torsdag träffas vi i Tyska Kyrkan och övar inför kommande framträdanden. Det är väldigt positivt, säger Alf. Där brukar vi ge 2 konserter per år för Tyska församlingen och då brukar även passiva medlemmar bjudas in för den sociala delen i föreningen är viktig.  

MKSS är väl kända i körkretsar och ger många konserter runt om i Malmö såsom julkonserter, första maj-firanden och många fler. De framträder ofta tillsammans med andra körer och orkestrar som exempelvis Poliskören. 

Sen ungefär 3 år tillbaka har MKSS och Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö samarbetat, något som Alf ser som mycket positivt.  

- Den största tillgången är våra sammanslagna nätverk som gör det möjligt att nå ut till fler som är intresserade av körsång och på så sätt välkomna nya medlemmar. Samtidigt hoppas vi på att framöver kunna erbjuda körsång i inspirationsprogrammet. 

Framtiden bjuder på flera tillfällen att kunna lyssna till MKSS skönsång.  

- Vi kommer att medverka i Körnatten som hålls i oktober i Malmö, hoppas få till en spelning med Ingmar Nordström, saxofonist, tillsammans med Poliskören och så givetvis några julkonserter.  

Är du intresserad av att lära dig sjunga eller slipa på befintliga kunskaper, kika på våra kurser i individuell sång.