Tillbaka

Till våra kursledare, deltagare och samarbetspartners

Här kommer en uppdatering kring hur vi hanterar Corona-pandemin:

Verksamhet
Vi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar vårt ansvar för att inte sprida smittan. Studieförbunden i samverkan, som är vår intresseorganisation där samtliga studieförbund ingår, har gjort en överenskommelse om att inte ha verksamhet med fysiska träffar just nu. Undantag är verksamhet utomhus med max 8 personer eller verksamhet som vänder sig till barn och unga födda 2002 eller senare. Vi rekommenderar istället digital verksamhet och våra verksamhetsutvecklare hjälper gärna till att komma igång med detta.

Lokaler
Så länge ovanstående rekommendationer finns har vi ingen verksamhet i våra lokaler.

Personal
När det gäller vår personal så följer vi Regeringens rekommendation om hemarbete.

Vi följer utvecklingen noga och så snart nuvarande rekommendationer ändras kommer vi att informera om detta. Ta hand om er!