Lättläst version saknas
Tillbaka

Viktig info

Som läget är nu kommer vi att fortsätta att hålla våra lokaler öppna för verksamhet men vi vill informera er om vilka säkerhetsåtgärder vi har tagit:

- I vår reception på Grynbodgatan har vi satt upp plexiglas för att Du ska kunna komma in och prata med vår personal. Men vi uppmanar till att bara vara en person i taget i receptionen.
- Vi har gjort om vårt café till ett studierum och uppmanar alla att fika hemma innan eller efter kursen/föreläsningen.
- Det finns handsprit i alla våra lokaler. Använd den men snälla låt den stå kvar så att alla kan ta del av den.
- Alla uppmanas att gå direkt till sitt studierum så att det inte bildas folksamlingar i korridorerna.
- Vi har möblerat om alla studierum så att antalet deltagare är anpassat för att kunna hålla distans. Vänligen respektera detta och ändra inte på möbleringen.
- Om Du känner Dig det minsta lilla sjuk så stanna hemma. Detta gäller även om Du har någon i Ditt hushåll som testats positivt.

Vi hoppas kunna fortsätta att erbjuda en i detta läge så viktig mötesplats men kan med kort varsel behöva ta nya beslut utefter de rekommendationer som kommer.

Tack för att Du bidrar till att inte sprida smittan!
Personalen på Studieförbundet Vuxenskolan Malmö