Lättläst version saknas
Tillbaka

Workshop - Söka projektmedel för ideella föreningar

Välkommen till en workshop kring hur man som ideell förening kan arbeta med att söka projektmedel! Som ideell förening finns det stora summor pengar (miljarder!) att söka i form av projektmedel från olika bidragsgivare. Bara vi vet hur, var och varför. Under denna workshop kommer vi ge en stabil grund att bygga vidare på i hur och var ni kan söka projektpengar för er verksamhet.

Under kvällen kommer vi gå igenom:

• Grunderna i projektkunskap. Vad är ett projekt och hur kan vi jobba med innovation?
• Vad bidragsgivare tittar efter i bedömningen.
• Hur en ansökan ser och byggs upp.
• Genomgång av några lyckade ansökningar och vilka lärdomar vi kan dra av dessa. 


Utbildare: Jonas Eriksson Verksamhetsutvecklare SV Lundabygden
När: Tisdag den 5 mars kl 17-20 
Var: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Fabriksgatan 2F Lund

 

Anmäl dig senast 25 e februari till emma.erikssonolsson@sv.se med personnummer, telefonnummer, eventuell specialkost inför fika samt önskad anpassning utifrån funktionsvariation.