Språk

Vi analyserar och diskuterar fritt om olika samhällsfrågor.

INNEHÅLL OCH MÅL
Detta är en konversationsgrupp. Här ska ni kunna utrycka er obehindrat på franska, ta del av konversation och kunna diskutera fritt om olika ämnen. Vi läser texter som är vardagsnära och hämtade ur dagspress och böcker. Här diskuteras modern skönlitteratur, samhällsproblem, aktuella händelser. På kursen har vi ingen grammatik.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar er som konverserar fritt. Lektionerna anpassas till er kunskapsnivå.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som Frankrike har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSMATERIAL
Kursledarens eget material, texter hämtade från internet, dagstidningar och skönlitteratur.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.