Språk

Detta är en konversationsgrupp där vi för dialoger, samtal och diskussioner på franska.

INNEHÅLL OCH MÅL
Här för vi dialoger, samtal och diskussioner på franska och använder material som tidningar, Internet och lättläst litteratur och TV program. Dessutom vi oss av kursledarens eget material som ger information om fransk historia, litteratur, poesi, visor, mat med mera. Då utvecklar vi vår konversationsnivå till en mycket högre standard.

FÖRKUNSKAP
På denna kurs bör man kunna föra en konversation och uttrycka sig obehindrat på franska och har mycket goda kunskaper i språket.

KURSLEDAR
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Kursledarens eget material.