Kultur i vården

Kultur i vården vänder sig till äldre och till personer med demenssjukdom. Våra högläsare besöker olika äldreboenden i Örebro län för att läsa högt, sjunga och spela musik. Syftet är att sprida glädje och gemenskap och att bidra med en guldkantad tillvaro. 

KONTAKTA GÄRNA OSS OM NI VILL SAMVERKA!

Ett fönster mot omvärlden

Via våra verksamhetsutvecklare får boende på Vård- och omsorgsboenden,  trygghetsbostäder och äldreboenden i länet ta del av uppskattade kulturinslag med musik, högläsning och bildvisning.

Kultur i vården fungerar som ett fönster mot omvärlden och genom samtal om nyheter och traditioner i almanackan väcks minnen och diskussioner. Individen får möjlighet att säga sin mening, umgås med andra och bli sedd.

Vi kommer ut med kultur i vården

Att ha en meningsfull tillvaro och att ingå i en social gemenskap är oerhört viktigt för folkhälsan. Genom Kultur i vården får personer vård- och omsorgsboenden och trygghetsbostäder i Örebro län ta del av högläsning, sång och musik. 

LÄS MER

I samverkan blir vi starka

Vi samverkar med flera kommuner och frivilligverksamheter för att erbjuda aktiviteter för äldre. Arbetet innefattar allt från musikuppträdanden och kåserier till studiecirklar i olika ämnen.

Vill du också bidra med kultur?

Är du vår kommande kulturspridare? Vi letar efter dig som vill bidra med kultur inom vården, men även i allmänhet. Vi har stor erfarenhet av att jobba med musikverksamhet och föreläsningar för seniorer. Hör gärna av dig!

KONTAKTA OSS