Ett samarbete som ger näring!

KJELL-ÅKE WIJK, ORDFÖRANDE ULLERSÄTERS BYGDEGÅRDSFÖRENING BERÄTTAR

Ullersäters Bygdegårdsförening, som bildades så sent som 2012 har trots sin ringa ålder i bygdegårdssammanhang lyckats etablera ett mycket gott och nära samarbete med SV Örebro län. En kort tid efter starten tog vi själva kontakt med SV om hur ett framtida samarbete skulle kunna se ut.

Det var lyckat då SV gick i liknande tankar, de ville inleda samarbeten med bygdegårdar i länet för att bidra till ett blomstrande föreningsliv. Den här gången låg vi steget före!

– Det som vi i Ullergården känner oss lite extra stolta över är att vi genom åren fortlöpande har kunnat erbjuda aktiviteter som är starkt  förknippade med SVs fina verksamhet, samt att kunna hålla allt vid liv år efter år. Samarbetet med SV ger oss god näring till att vilja fortsätta med vår breda verksamhet.

En bred folkbildningsverksamhet

Genom åren har vi lyckats bygga upp en bredd på vår gemensamma verksamhet som vänder sig till alla åldersgrupper. Vi har till exempel målarcirkeln "Ullermålarna" som har gått av stapeln vår och höst ända sedan 2014. I cirkeln kommer deltagarna bland annat i kontakt med teckningsteknik, akvarell och olja.

Vi anordnar även vandringar för barn vid påsk- och juletider, "Kreativa helger" då alla åldrar och vem som helst kan delta för att utveckla sitt eget intresse i sällskap med andra. Och sen får vi så klart inte glömma våra väldigt populära melodikryss med en rejäl dos nostalgi som äger rum under våren och hösten. 

  • Målarcirkeln "Ullermålarna"
  • Kreativa helger
  • Högtidsvandringar för barn
  • Melodikryss

SV-arrangemang lockade nya ansikten till Ullergården

– Ett riktigt fint minne tillsammans med SV var när Emma Andersson, föreläsare, kom och kåserade om Hasse och Tage, samt berättade 50- och 60-tals minnen. Emmas uppskattade besök medförde att vi fick välkomna personer som tidigare inte upptäckt vår bygdegård, Ullergården. Underbart!       

ALLT DET HÄR GÖR OSS I BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN MYCKET GLADA OCH STOLTA,
VUXENSKOLAN I MITT HJÄRTA!

FOTO: Ullergårdens bygdegårdsförening