Guidad tur med QR-kod

JONAS LJUNGKVIST, VERKSAMHETSUTVECKLARE SV ÖREBRO LÄN, BERÄTTAR

Föreningar har olika behov för att kunna genomföra sin verksamhet och erbjuda aktiviteter till föreningsmedlemmar och allmänhet. Jonas Ljungkvist, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, berättar om en alternativ digital lösning som hjälpte Zinkgruvans Bygdeförening att tackla en positiv utmaning. 

Vi har lång erfarenhet av att erbjuda föreningar många olika typer av lösningar för att exemplevis nå nya medlemmar, förenkla föreningsarbetet, samt för att möjliggöra nya kulturarrangemang och studiecirklar. Vi  hjälper våra föreningar med deras behov, vi vill att de ska se oss som en möjliggörare för deras verksamhet.

Zinkgruvans Bygdeförening fick QR-koder

Ett exempel är Zinkgruvans Bygdeförening som hade behov av en lösning till följd av att intresset för deras guidningar gick upp och deras guider inte hann ta emot allmänheten i så stor utsträckning som man skulle vilja. 

– Tillsammans hittade vi en digital lösning med hjälp av QR koder. I Zinkgruvan kan besökarna använda sina smartphone för att skanna de QR-koder som finns placerade på området för att lyssna till guiderna. Inspelningarna har producerats och spelats in på plats i Zinkgruvan tillsammans med SV Örebro län, säger Jonas. 

QR-koderna fungerar väldigt bra och är ett viktigt verktyg för Zinkgruvan och deras guidade turer.  

TILLSAMMANS HITTAR VI LÖSNINGAR FÖR DET DIGITALA I ER FÖRENING!