Studiecirkel fick nytt liv online

I slutet av 2020 erbjöd vi för första gången Bli digital, en utbildning i grunderna för digitala möten, bland annat efter önskemål från Hembygdsförbundet som ville erbjuda sina föreningar kompetensutveckling.

Olaus Petri Hembygdsförening i Örebro är en av föreningarna som har gått utbildningen. Bo Haglund från föreningen har tidigare berättat att det var det här erbjudandet som fick dem att ta det första steget för att utbilda föreningens styrelsemedlemmar i digitala verktyg. 

Under vintern 2020 började föreningen sin digitala resa tillsammans med Pernilla Löfquist Wedin, verksamhetsutvecklare SV Örebro län. Vid sex digitala träffar tog de nya steg i den digitala sfären och efter kursens avslut fortsatte de att ses själva för att bli än tryggare i sina nyfunna kunskaper. 

bo-olaus-petri-hembygdsforening.jpg– Utan Pernillas medverkan hade vi knappast klarat att lära oss något. Nu har vi kommit så långt att vi klarar att koppla upp oss på Zoom för att hålla ett möte. Vilken tur att vi fick henne till vår coach, sa Bo efter kursens avslut.

Ny kunskap gjorde att de vågade

Satsningen som Olaus Petri Hembygdsförening gjorde i slutet av 2020 ledde till att de vågade ta steget och digitalisera den omtyckta studiecirkeln Hur det var att bo på norr under 50- och 60-talet. 

– Med den här nya kunskapen i bagaget bestämde vi oss för att ta upp vår omtyckta studiecirkel som vi haft i flera år, men som pausades när pandemin slog till. Nu känner vi oss tillräckligt trygga i det digitala och cirkeln fick flytta online. Nu ses vi digitalt varje onsdag för att prata minnen och visa bilder från förr, berättar Bo. I BILD

Övre raden f.v: Bo Haglund, Märit Anhammer, Bengt Anhammer, Annida Skyman
Mittersta raden f.v: Bo Anhammer, Bo Ringström, Inger Haglund
Nedre raden f.v: Monika Vikström, Tommy Eriksson