Starta en förening

Ni som vill starta en förening behöver samlas för att utse en interimsstyrelse, det vill säga en tillfällig styrelse. Deras uppgift är att planera för det första årsmötet och att kalla personer till årsmötet/stämman för att då bilda föreningen.

BILDA EN FÖRENING
För att en förening ska bli formellt bildad krävs alltså ett första årsmöte. Det är då ni beslutar om namn, stadgar, utser styrelse och revisorer. De som är tänkta att ingå i styrelsen och som alltså kan bli valda till styrelsen vid årsmötet ska vara informerade innan mötet för att godkänna att de kan bli invalda i styrelsen.  

VI HJÄLPER ER
Kontakta oss om ni vill ha hjälp att starta en förening, vi hjälper er igenom processen.