Starta en förening i Örebro län

Har du en idé eller en hjärtefråga som du vill att fler ska engagera sig i? Du kanske vill skapa mötesplatser och erbjuda kurser, föreläsningar eller konserter? Utveckla bygden där du bor, eller driva opinion för att fler i samhället ska engagera sig i olika frågor?

DÅ ÄR DET DAGS ATT STARTA EN FÖRENING! 

När du har bestämt dig för att starta en förening är det dags för det inledande föreningsarbetet. Du behöver bland annat fundera över vilka du vill ska ingå i föreningen och kalla dem till ett första möte för att utse en tillfällig styrelse. 

BILDA EN FÖRENING
Den tillfälliga styrelsen har i uppgift att planera för det första årsmötet och det är då som föreningen blir formellt bildad. Då beslutar ni om namn, antar stadgar och utser styrelse, kassör och revisorer. 

VI HJÄLPER ER IGÅNG!
Vi är ett studieförbund som står upp för människors lika värde och rätt till bildning och utveckling. Hos oss finns hjärta, engagemang och föreningskunskap. 

Låt er inspireras!

Inspireras av verksamhet och aktiviteter som vi gör tillsammans med våra föreningar. En föreningsvecka, guidning med QR-koder, digitala mötesformer och en hembygdsförening som bubblar av aktivitet!

LÄS MER