Föreningskunskap

Våra kurser inom föreningskunskap handlar bland annat om hur det går till att starta en förening, vad som krävs och vad som kan vara bra att tänka på.

Om du redan har en förening kan vi hjälpa er att utveckla föreningen genom förändrings- och utvecklingsarbete. Ibland kan också föreningen behöva hjälp med att skapa delaktighet och engagemang hos medlemmarna, då finns vi här och kan hjälpa till.

Styrelsens roller

Vad innebär det att sitta i en styrelse och vilka olika roller finns det? I den här kursen går vi igenom ordförande, kassör, sekreterare och valberedning. Vi kan hjälpa er att klargöra de olika rollerna i er förening och förse personerna på respektive roll med rätt kompetens. 

Marknadsföring och kommunikation

Vill din förening få hjälp och stöd i arbetet med marknadsföring och kommunikation? Stödet kan handla om att få hjälp att starta en Facebooksida eller att få synas i våra kommunikationskanaler, exempelvis hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. 

Projektstöd

Vill ni utveckla någon del i er verksamhet, men saknar finansiering? Då kanske ett projekt med externa medel kan vara en idé? Vi erbjuder stöd och studiematerial i arbetet med att skriva projektansökningar, samt utbildningar om hur ni går från idé till färdig ansökan.