Vad är en förening?

En förening består av en grupp människor som delar en idé eller en vision, något man vill göra eller åstadkomma tillsammans. Det ni har gemensamt är att ni delar en idé eller vision och har kommit överens om att jobba för den. 

IDEELLA FÖRENINGAR
Som studieförbund samarbetar vi med ideella föreningar som bygger på demokratiska principer och som delar vår värdegrund om människors lika rätt och värde.

Föreningarna ska dessutom vara icke-vinstdrivande och inte verka för att gynna medlemmarna ekonomiskt.  I ideella föreningar bidrar medlemmarna, av fri och egen vilja, med tid och engagemang.

Varför förening?

Föreningar bildas för att tillföra sina medlemmar något. Det kan handla om möjlighet att påverka i olika frågor, att utveckla bygden eller skapa sammanhang och gemenskap. 

SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR
I många fall måste man ha en registrerad förening för att kunna söka bidrag och projektmedel för att skapa verksamhet eller driva opinion. 

LÄS MER OCH SE FILM

Föreningslivet och demokrati

En förening är på många sätt en väg in i det demokratiska samhället. I ideella föreningar kan medlemmarna påverka den gemensamma verksamheten.

Föreningens stadgar beslutas av medlemmarna vid föreningens årsmöte som är det högst beslutande organet. Där har varje medlem rätt att rösta. 

EN DEMOKRATISKOLA
Föreningslivet är en skola i demokrati som lär medlemmarna att delta i demokratiska processer. Studier visar att föreningsaktiva personer har en större tendens att engagera sig i demokratifrågor.