Varför förening?

Föreningslivet ingår i civilsamhället, vilket är en av fyra sektorer som vårt samhälle bygger på. Den offentliga sektorn omfattar verksamhet inom stat, kommun och landsting och är till stor del skattefinansierad. Den privata sektorn kännetecknas av företag som producerar varoar eller tjänster i vinstdrivande syfte. Hushållssektorn består av Sveriges alla hushåll.

I mitten av sektorerna finns civilsamhället och består av ideella föreningar, bland annat studieförbunden. Här går människor samman av fri vilja för att förbättra sin egen eller andras vardag. samhallets-sektorer-foreningsliv-civilsamhallet-orebro.png
CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE
Ett exempel är den verksamhet som skapades i samband med det stora flyktingmottagandet 2015. Engagerade medborgare vände sig till olika organisationer i civilsamhället för att hjälpa till. SV var en av de ledande aktörerna i arbetet
 
I filmen beskrivs de olika sektorerna.