Samhälle

Önskar du träffa andra för att dela erfarenheter och tankar kring hur det är att leva med ångest? ÅSS och SV Örebro län arrangerar samtalstillfällen under våren 2023.

Upplägg
Det är öppna tillfällen som syftar till att ge dig möjlighet att träffa andra som också har problem med ångest. Att träffa och prata med andra som har liknande erfarenheter kan för många vara en hjälp och ett stöd. Här finns utrymme att ställa frågor, få information och lära sig mer.

Aktuella datum 21 mars och 11 april. Planerat datum 8 mars är inställt!

Föreningen ÅSS
ÅSS är en ideell och idéburen förening som vänder sig till personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet (HSP) är välkommen, liksom anhöriga och närstående.

Om kursledaren
Lena Huss leder tillfället och hon är förbundsordförande i ÅSS.

Anmälan
Vänligen anmäl dig så att vi vet hur många vi blir.

Frågor?
Har du frågor om tillfället och ÅSS, kontakta Lena Huss.
e-post lena.huss@angest.se eller telefon: 0708-86 86 48