2024-06-04

Sommarmusik för seniorer vid Örebro kommuns Vård- och omsorgsboenden och Träffpunkter

För fjärde året i rad är det återigen dags att sprida sång, musik och glädje på Örebro kommuns Vård- och omsorgsboenden och Träffpunkter. Sommarmusiken arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län i samarbete med Örebro kommun och är en del av kommunens satsning “Seniorsommar”.

Seniorsommar syftar till att skapa aktiviteter och mötesplatser för att bidra till att kommunens seniorer får möjlighet att delta i olika lustfyllda aktiviteter. På programmet står allt från livemusik till gympa och utflykter.   


– På SV Örebro län är vi stolta över att kunna bidra med livemusik tillsammans med de artister som samarbetar med oss. Det är en verksamhet som både kommunen, SV och artisterna är mycket stolta över, säger Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län.  

Alla kan inte ta sig till musiken

Som äldre kan det vara svårt att ta sig till olika ställen för att lyssna på musik, gå på dans eller delta i andra kulturaktiviteter. Men det betyder inte att de inte är intresserade, därför är det viktigt med insatser likt Seniorsommar och Sommarmusiken. 


– Det är ett sätt främja jämlik hälsa och förebygga ofrivillig ensamhet genom att alla får ta del av kultur oavsett vilka förutsättningar de har, fortsätter Fredrik 

Samarbetet med kommunen är viktigt 

Samarbetet med kommunen är viktigt och skapar förutsättningar att nå fram till seniorerna.  


– Kommunens kunskap, engagemang och kontaktnät är avgörande för att vi ska nå fram. Och vi på SV har ett fint samarbete med många artister som brinner för att komma ut och uppträda för seniorerna. SV och kommunen kompletterar varandra på ett sätt som verkligen gynnar dem vi riktar oss till. Det är win-win för alla parter, säger Fredrik. 

Vårens “Dans i folkparksanda” var succé! 

Under våren genomförde SV Örebro län och Örebro kommun en uppskattad turné på Träffpunkter i Örebro kommun med temat Dans i Folkparksanda. Vid dessa tillfällen uppträdde en till två artister, och folkparkskänslan återskapades med musik, dans, fika, varmkorv, chokladhjul och annat som för tankarna till folkparkerna.  


En av de närvarande vid vårens evenemang uttryckte sin uppskattning:  


– Jag kan inte gå så bra eller dansa, så jag filmar de som dansar så kan jag titta och lyssna när jag kommer hem. 


Det är tydligt att denna satsning på kultur för äldre inte bara sprider glädje och gemenskap utan även skapar minnen och upplevelser som kan leva kvar långt efter att musiken tystnat. Tack vare samarbetet mellan Örebro kommun och SV Örebro län kan kulturen nå dem som annars kanske inte skulle ha möjlighet att ta del av den. 

  

Läs mer om Seniorsommar  

Du hittar program och information om Seniorsommar på Örebro kommuns hemsida (orebro.se) 


__________

I BILD: Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län (längst till vänster) och Anneli Nyman, biträdande enhetschef, Örebro kommun Socialförvaltningen, område Vård och omsorg Förebyggande verksamhet. Frivillig och hälsofrämjande. De står tillsammans med några av artisterna som kommer att uppträda under Seniorsommar.

––––––––––