Tillbaka

HUNDRA ÅR I SVERIGE

I projektet ”Hundra år i Sverige” har fritidsverksamhet genomförts med drygt 200 barn och unga i Örebro län. Projektet har skapat förutsättningar för ett inkluderande fritidsliv där alla barn och unga deltar på sina egna villkor.

Fritidsaktiviteterna har utgått från temat "Hundra år i Sverige" med nedslag i dåtid, nutid och framtid. Vi har använt en upplevelsebaserad pedagogik för att alla ska kunna delta, och all verksamhet har utgått från tre ledord: integration, demokrati och empowerment.

Läs mer om bakgrunden till projektet och hur vi arbetat här

I projektet har vi haft dialog med Region Örebro län och kommuner kring hur vi tillsammans kan bidra till ett inkluderande fritidsverksamhet i länet. Läs mer om det nedan.  

Projektet finansierades av Arvsfonden och pågick från oktober 2017 till september 2019. 

Metodfilm

Projektets metod presenteras genom tre filmer där du får ta del av hur projektet har arbetat under sina två år. Filmerna beskriver bland annat hur projektet kom till och hur vi arbetat med projektets tema och ledord. 

Se filmerna här

Samtal med barn och unga

I projektet har vi kontinuerligt haft dialog kring hur deltagarna upplever aktiviteterna. Innan uppstart av aktiviteter samtalade vi med barn och unga för att höra vilka aktiviteter de önskade. Läs mer om deltagarnas egna tankar och upplevelser samt resultatet från utvärderingen nedan. 

LÄS MER

Dialog kring inkluderande fritidsliv

SV Örebro läns ambition är att tillgängliggöra folkbildningen för barn och unga. I länet pågår olika satsningar för att bidra till en större inkludering. I projektet bjöd vi därför in till dialog om hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar att delta i fritidsliv på sina egna villkor. Ta del av vår sammanfattning från dialogmötena nedan. 

SAMMANFATTNING AV DIALOGMÖTEN

Tips för dig som vill arbeta med unga

I projektet har vi fått kunskaper som vi vill dela med oss av till dig som vill etablera nya fritidsaktiviteter där barn och unga kan bidra utifrån sina egna villkor, eller för dig som vill utveckla en verksamhet med nya arbetssätt där deltagare ges större inflytande och påverkan på fritidsaktiviteterna. Vi hoppas att med detta kunna inspirera och väcka nya tankar och idéer i ditt arbete med barn och unga!

TIPS (PDF)