Tillbaka

Fortlevnad

Ett viktigt moment för all projektverksamhet hos SV Örebro län är att projektets arbete mynnar ut i en beständig verksamhet. Att arbeta med barn och unga är ett av SV Örebro läns prioriterade arbetsområden. Vi ser insatser riktade till unga som en social investering i framtiden, både för individen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

SV Örebro län vill bidra till ett inkluderande fritidsliv där unga har möjlighet att påverka innehållet i, och delta i, fritidsaktiviteter. Vår ambition är att använda folkbildningens pedagogik för att öka deras kunskaper om exempelvis demokrati, samt att skapa trygga mötesplatser där de kan utvecklas i gemenskap med andra.

FÖRENING
Vi vill utgöra ett stöd för både föreningar, ledare och deltagare. För föreningar håller vi kontinuerligt i utbildningar inom exempelvis styrelsearbete och finns som stöd vid frågor och funderingar. Läs mer om hur SV Örebro län arbetar med föreningsutveckling här. 

VERKSAMHET
Genom projektet har det exempelvis startats en kulturskola i Laxå kommun, där SV Örebro län och Laxå kommun samverkar. Du kan läsa mer om kulturskolan här. Efter avslutat projekt arbetar även personal inom SV Örebro län som verksamhetsutvecklare inom området barn och unga, för att fortsätta arbetet som startats i projektet med att utveckla verksamhet för målgruppen. 

CIRKELLEDARE
För cirkelledare inom vår verksamhet  har vi både cirkelledarutbildningar där alla våra ledare ska delta. Utbildningarna erbjuds kontinuerligt under året och på flera platser i länet. Vi erbjuder även cirkelledarträffar där ledare från olika områden kan träffas för att umgås och utbyta erfarenheter.