METOD

Film 1 - Hur startade projektet? Här får du veta mer om projektets bakgrund, vår finansiär Arvsfonden och vilka kommuner vi har arbetat i.

Film 2 - Här berättar vi mer om vårt arbetssätt och hur vi arbetade med ledorden Integration, Empowerment och Demokrati? Du får även veta mer om våra Fredagspepp!

Film 3 - Här får du veta mer om hur projektets tema "Hundra år i Sverige" och hur vi arbetat med dåtid, nutid och framtid, bland annat genom exempel från vår verksamhet.

Filmerna hittar du nedan: 

FILMERNA