METOD

Ta del av projektets metod genom våra tre metodfilmer nedan:

Film 1 - Hur startade projektet? Här får du veta mer om projektets finansiär Arvsfonden, vilka kommuner vi har arbetat i och övrigt om projektet.

Film 2 - Här berättar vi mer om vårt arbetssätt och hur vi arbetade med ledorden Integration, Empowerment och Demokrati? Du får även veta mer om våra Fredagspepp!

Film 3 - Här får du veta mer om hur projektet arbetade med temat "Hundra år i Sverige" där vi gjorde nedslag i dåtid, nutid och framtid, med exempel från vår verksamhet. 

FILMERNA