Tillbaka

MovingOn (slutfört)

Projektbild, Moving on
MovingOn var ett folkhälsofrämjande projekt som syftade till att utveckla metoder och initiera lustfyllda mötesplatser för att inspirera till motion, kroppskännedom, gemenskap, bra matvanor och en positiv livsstil.

Flera av folkbildningens verksamheter utgörs av stillasittande aktiviteter, det handlar t ex. om studiecirklar i data, hantverk, språk och läsecirklar. Projektet syftar till att motverka de negativa effekter som ett liv i stillhet kan medföra. I projektet främjas ett hälsosamt åldrande genom att deltagarna arbetar med kroppskännedom, rörelse och motion.

I projektet utvecklas en enkel metod skapar varaktiga förändringar i kroppskännedom, smidighet och kondition och stimulerar till lustfyllda och enkla övningar som man kan genomföra på egen hand. Ett enkelt rörelseprogram med tillhörande ljudfil har utarbetats med enkla övningar som aktiverar hela kroppen. Projektledaren har under året genomfört rörelseprogrammet med över hundra seniorer i SV Örebro läns studiecirklar.

Nedan kan du ladda ner rörelseprogrammet och ljudfilen.


Rörelseschema med Dagmar, (Pdf, öppnas i nytt fönster)

Rörelseschema enbart text, (Pdf, öppnas i nytt fönster)

Ljudfil