Data & IT

SeniorNet LinköpingInkludering och grafisk design

Sista anmälningsdag har passerat.

Målgrupp:
Studiecirkeln riktar sig till dig som är senior.

Kursinnehåll:
Kursen "Inkludering och grafisk design" är avsedd att ge deltagarna en djupgående förståelse för både grafisk design och betydelsen av inkluderande designprinciper. Kursen är utformad för att kombinera teoretiska och praktiska kunskaper för att ge deltagarna en stark grund inom området.

När du designar brev, informationsmaterial, annonser, affischer, Powerpoint presentationer och hemsidor så bestämmer den utformning som du väljer vilka grupper av mottagare som får svårt att ta till sig informationen.

Det finns lagstiftning på området som vi också tittar på.

Kursen vill ge dig kunskaper och förståelse under två kursdagar och uppföljning och egna arbeten under en avslutande kursdag.

Kunskap och medvetenhet ökar tillgängligheten påtagligt

Datum & tid:
Måndagar, kl. 13:30 - 16:00
Start 4 dec, 3 tillfällen
(4/12, 11/12, samt ett tillfälle i januari.)

Kostnad:
Deltagaravgift, 600 kr.
För medlemmar i SeniorNet Linköping, 150 kr.

Övrig info:
Studiematerial och fika ingår.
Tag gärna med egen laptop eller surfplatta.
För kursstart krävs 4 anmälda deltagare.
OBS Sista dag för anmälan, onsdag 29 nov.

Sista anmälningsdag har passerat.


Cirkeln arrangeras av SeniorNet Linköping i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.