Mitt val

Mitt Val är en studiecirkel i demokrati och är till för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och eller psykisk ohälsa ska kunna delta i och förstå allmänna val och vad det är vi röstar om.

Bakgrund
Eftersom personer med funktionsnedsättning är så beroende av det offentligas myndighetsutövande, måste de också kunna få vara med och påverka detta. Stora ansträngningar har gjorts för att göra vallokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning räcker inte en ramp till trappan. Det räcker inte heller att erbjuda hjälp att förstå hur man röstar. För att valet ska bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att förstå sig på vad det är man röstar om. Själva politiken måste göras begriplig och den politiska informationen måste vara förståelig och användbar.
 
Syfte
Målet är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska våga säga vad de tycker och kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet genom att delta i valet.

Tillsammans ökar vi valdeltagandet!