2024-05-27

Studieförbundet Vuxenskolan är först ut som ABC-partner från föreningslivet.

– I ABC för god psykisk hälsa såg vi ett bra material att samlas kring.

"Studieförbundet Vuxenskolan är först ut som ABC-partner från föreningslivet.


I Östergötland har Studieförbundet Vuxenskolan bland annat arbetat tillsammans med Norrköpings kommun för att bryta ensamhet bland äldre i utvalda stadsdelar, och med seniorklubben Miramar i Skäggetorp i Linköping. Man har också arbetat med liknande projekt som riktat sig till ukrainska flyktingar.


– I ABC för god psykisk hälsa såg vi ett bra material att samlas kring. Det är enkelt för människor att ta till sig och kan användas för olika målgrupper, berättar Cristina de Amaral, som är verksamhetsledare för Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland."


Läs hela artikeln HÄR