Om projektet

I projektet medverkar 39 folkhögskolor och 7 studieförbund med 34 avdelningar.som kommer att driva delprojekt. SV Östergötland håller i ett av dessa delprojekt och erbjuder kurser på nybörjarnivå såväl som avancerad nivå.


Målet för projektet är att deltagarna ska komma i arbete eller få utbildning som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Delprojekten ska jobba med kartläggning, arbetsmarknadsinsatser, språkundervisning och social inkludering. SV Östergötland har därför som genomgående tema på kurserna; Det svenska språket, Integration och samhällsorientering, CV och arbetsliv.


SV Östergötland har stor och god erfarenhet av att hålla kurser i svenska på distans därför erbjuder vi förutom fysiska träffar även distansträffar så att personer som bor långt ifrån fysiska mötesplatser eller har andra hinder ska kunna delta.