Projekt

LIMPAN

LIMPAN – En ny metod för att bryta isolering bland äldre koncentrerat till 3 bostadsområden, Skärblacka, Haga och Klockaretorpet. LIMPAN är ett projekt inom Norrköpings kommun där Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland är med som en samarbetspart.

Avslutade projekt

Care of Folkbildning

Projektet Care of Folkbildning riktar sig till personer över 18 år som omfattas av EUs massflyktsdirektiv. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden där Folkbildningsrådet står som projektägare. Läs mer nedan.

Seniorklubb Miramar

Välkommen till SENIORKLUBBEN Miramar – En plats för Integration och Gemenskap! I en värld där äldre ibland känner sig isolerade och ensamma, strävar SENIORKLUBBEN Miramar efter att bryta den isoleringen i det mångkulturella området Skäggetorp.

AsteroID

AsteroID är ett projekt om möten. Möten mellan människor, identiteter och kulturuttryck. Med avstamp i de tre mycket aktuella ämnena kultur, identitet och integration undersöker vi kulturens viktighet för individens identitet och en lyckad integration.

Marielund session

Vi tar musikstudion ut till ungdomarna. En uppsökande verksamhet där vi med vår mobila musikstudio ger oss ut i området Marienlund i Norrköping för att visa hur enkelt det är att skapa musik i en trygg miljö.

Stärkta bibliotek på Agora

Bibliotek Agora har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan sökt och beviljats medel från Kulturrådets särskilda satsning Stärkta bibliotek. Läs mer nedan.

Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har genom Humanus AB fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvaltning av diken hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar. Läs mer om projektet nedan.

Mersmak röjning

Ett projekt inom Säker Skog som finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Tillsammans med Skogsägarföreningarna och LRF vill vi uppmuntra dig som skogsägare att röja din skog. Läs mer om projektet nedan.

Jämställt företagande i samverkan

I samverkan med LRF och med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser riktade till lantbrukare och skogsbrukare. Läs mer nedan.

Gott liv som äldre

GOTT LIV SOM ÄLDRE - aktiviteter och boende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Läs mer nedan.

TIAprojekt Valdemarsvik

TIA Kost och hälsa (Tidiga Insatser för Asylsökande) Avslutat Läs mer om projektet nedan.