Om projektet

Kurserna går under samlingsnamnet Jämställt företagande i samverkan, eftersom jämställdhet är en grön tråd i alla kurser och en viktig förutsättning för starka konkurrenskraftiga gröna näringar.


SV Östergötland är en av samverkansparterna i projektet.