AsteroID är ett projekt om möten. 

Möten mellan människor, identiteter och kulturuttryck. Med avstamp i de tre mycket aktuella ämnena kultur, identitet och integration undersöker vi kulturens viktighet för individens identitet och en lyckad integration. Kulturdebatten i Norrköping är extra het idag och identitet är något som varje människa bär med sig. Identitet är dynamiskt och återbrukas ständigt efter olika kontexter och situationer som vi människor befinner oss i. På samma sätt är flyktingvågorna lika dynamiska och föränderliga, vilka i en allt mer splittrad och globaliserad värld ställer allt högre krav på en lyckad integration. Hur viktig är kulturen för en människas identitet? För ett samhälle? För integrationen? Detta vill vi undersöka i AsteroID. För att undersöka dessa frågor har vi valt att utgå från de fyra kreativa kulturuttrycken dans, teater, musik och konsthantverk. Vidare har vi har sammanfört två individer inom vardera kulturuttryck för att diskutera ovanstående frågor, en med svensk bakgrund och en med utländsk bakgrund. Detta har resulterat i fyra samtal som dokumenterats i fyra kortfilmer. Dessa kortfilmer kommer att släppas en i taget varje advent.


Först ut är filmen om dans tillsammans med de yrkesverksamma dansarna 

Åse Wallberg och Baiba Pumpure.


I del två träffar vi Musikproducenterna och musikerna 

Niels Nielsen & Daniel Sepulveda


Del tre består av samtal mellan konstnärerna 

Anneli Lindberg & Joanne Posluszny Hoffsten


I den fjärde och sista delen får vi följa med 

Linn Roback & Izabella Swartz 

när de samtalar om skådespelaryrket i olika faser.Projektledare: Alice Emericsson


Kamerateam: Carl Lindman, Kenny Lundström, Edvin Bergsland

Redigering: Musik/Dans Kenny Lundström

Redigering: Konsthantverk/Teater: Edvin Bergsland