Föreningar - SPF Seniorerna Östergötland

SPF Seniorerna Östergötland Seniorverksamheten syftar till att erbjuda utbildning och aktiviteter för äldre personer, vanligtvis över 65 år. Det är ett sätt att främja livslångt lärande och social interaktion bland äldre. Aktiviteterna som erbjuds inom seniorverksamheten kan variera, men vanliga exempel inkluderar föreläsningar, studiecirklar och kulturaktiviteter. Föreläsningarna kan handla om allt från hälsa och kost till samhällsfrågor och kulturhistoria. Studiecirklar kan ha fokus på exempelvis språk, IT, hantverk eller samhällsfrågor. Kulturaktiviteter kan inkludera konserter, och andra kulturupplevelser. Syftet med seniorverksamheten är att ge äldre personer en meningsfull sysselsättning och möjlighet att träffa nya människor. Det kan också bidra till att öka den sociala sammanhållningen och minska känslor av ensamhet och isolering. Genom att erbjuda utbildning och aktiviteter för seniorer, kan folkbildningsverksamheten också bidra till att äldre personer behåller sin självständighet och engagemang i samhället. SPF Seniorerna är vår största samverkanspart och samarbetet är behovsstyrt, bygger på föreningarnas önskemål. Vi bedriver även olika projekt för/med seniorer med focus på digitalisering, existentiell hälsa tillsammans mot ensamhet, hälsa och integration.

Aktuellt för SPF Seniorerna Östergötland

Tips på studiecirklar och studiematerial

Aktuellt för alla föreningar

Aktuellt för alla föreningar och samarbetspartners