Lättläst

Vi välkomnar dig inom funktionsrättsområdet till vår verksamhet.

Vi vill att du ska ha möjlighet att lära dig nytt, kunna förstå och påverka ditt liv. Vi vill att du ska få växa och utvecklas tillsammans med andra i en trygg miljö där alla är lika mycket värda. Vi vill möta dig på dina villkor. SV har lång erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning och vi gör vårt bästa för att du ska trivas. Vi har många glada och trevliga ledare som hjälper dig.

Vi har studiecirklar inom skapande verksamhet, matlagning och hälsa, datorkunskap, dans, sång och musik, samt teater. Vi har samtalsgrupper och självhjälpsgrupper. Bok och filmcirklar. Aktivitetscirklar för personlig utveckling. Studiecirklar finns både dagtid och kvällstid. Vi kan komma ut till boenden och daglig verksamhet och andra platser, för att ha cirklar.

Vi vill gärna veta om du saknar någon aktivitet.

Vi har verksamhet för flera olika målgrupper och samarbetar med intresseföreningar och stödorganisationer:
•Intellektuell funktionsnedsättning (FUB)
•Demens (Demensföreningen)
•Afasi (afasiföreningen)
•Psykisk funktionsnedsättning (Balans)
•Fibromyalgi (Fibromyalgiföreningen)
•Parkinson (Parkinsonföreningen)
•Autism, NPF (Attention)

Vi har utbildning och cirklar för personal och anhöriga, bland annat tecken som stöd, läsombudsutbildning, självhjälpsgrupper och ämneskunskap.

Kontakt

Cecilia Beltramo, cecilia.beltramo@sv.se
Verksamhetsansvarig funktionsnedsättning

Vi som har IF vill också förstå

– Vi som har IF vill också förstå, säger Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige. Många är oroliga och undrar varför allting är annorlunda.
 
– Att få information är en mänsklig rättighet, säger Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare. I den här filmen visas till exempel hur det ser ut när någon använder skyddsutrustning. Att se och förstå minskar oron.
 
Filmen har tre delar:
- Minska smittspridningen
- Skyddsutrustning
- Alla har rätt till information man förstår
 
Filmen ”Information om coronaviruset” har FUB gjort tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
 
#delaktighet #covid19sverige