Demokrati i Västra Götaland

AdLab_2021-06-09_113753.jpg

Folkbildningen och civilsamhället har en stor betydelse för det demokratiska systemet.
År 2021 firar Sverige 100 år av allmän och lika rösträtt och 2022 är det allmänna val i Sverige.

Genom att erbjuda mötesplatser och samtal om demokratin vill SV:s regionala och lokala avdelningar i Västra Götaland bidra till en demokratisk valrörelse samt öka medvetenheten om demokratin och dess värde.

På den här sidan samlar vi ett urval av aktiviteter, publikationer och material som kan inspirera till samtal och engagemang.

Deklarationen för en stark demokrati 

Samtliga avdelningar som ingår i Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götalands län har gemensamt undertecknat deklarationen för en stark demokrati.  Genom att gemensamt underteckna deklarationen vill vi bidra till att stärka och utveckla vår demokrati och se fler människor som stärker sitt inflytande och sin delaktighet.  

Läs mer om våra gemensamma åtaganden här.  

 

 • Demokratisamtal

  Vägar till en demokratisk valrörelse 2022. Fyra samtal om demokrati.

  Läs mer
 • Demokratikalender

  Här har vi samlat aktuella händelser på temat demokrati som arrangeras runt om i regionen hela året.

  Läs mer
 • Demokratibanken

  #Vimåsteprata har samlat förslag på intressant och viktigt material om Demokratibanken.

  Läs mer
 • Mitt val

  Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta. Det är ett demokratiskt problem för det svenska...

  Läs mer