Lättläst version saknas

Vi älskar föreningslivet!

Regionförbund Västra Götaland erbjuder grund-, medlems- och samverkande organisationer på regional nivå pedagogiskt stöd och utveckling genom utbildningar, kulturinslag och andra folkbildande insatser.

Verksamheten och samarbetet med de regionala organisationerna styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov.  

Om din organisation söker ett regionalt samarbete med SV i Västra Götaland är du välkommen att kontakta oss.

SV:s samarbetsorganisationer
 • Utveckla ditt föreningsarbete - Vårda din förening EXTRAINSATT!

  Ort Distans
  Pris 0 Kr
  Start 2023-11-09
  Läs mer
 • Utveckla ditt föreningsarbete - Valberedning

  Ort Distans
  Pris 0 Kr
  Start 2023-11-23
  Läs mer
 • Utveckla ditt föreningsarbete - Grunderna i föreningen

  Ort Distans
  Pris 0 Kr
  Start 2023-10-19
  Läs mer