Tillsammans stärker vi demokratin!

Folkbildningen och civilsamhället har en stor betydelse för det demokratiska systemet. I över 100 år har folkbildningen och studieförbunden varit en självklar demokratisk arena. År 2021 firade Sverige 100 år av allmän och lika rösträtt och 2022 var det allmänna val i Sverige.

Ett av våra viktigaste uppdrag som studieförbund är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 

Deklarationen för en stark demokrati 

Samtliga avdelningar som ingår i Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götalands län har gemensamt undertecknat deklarationen för en stark demokrati.  Genom att gemensamt underteckna deklarationen vill vi bidra till att stärka och utveckla vår demokrati och se fler människor som stärker sitt inflytande och sin delaktighet.  

Tillsammans har vi åtagit oss att:

  • Initiera dialoger med tjänstemän och politiker i syfte att belysa och lyfta folkbildningen och civilsamhällets roll och ansvar för demokratin.
  • Bedriva folkbildningsverksamhet genom att tillhandahålla information, utbildning, mötesplatser och andra stödinsatser åt de personer som på olika sätt påtar sig roller i det demokratiska arbetet och som normalt inte deltar i folkbildning eller föreningsverksamhet. Fokusera på verksamhet som stärker demokratin, både genom att främja möjligheter till delaktighet och till ökat ansvarstagande i det demokratiska arbetet.
  • Aktivt arbeta med demokratifrågorna i arbetet med verksamhetsplanering, på styrelsemöten, i cirkelledarutbildningar och på personaldagar.
  • Genomföra dialoger inom alla enheter i Västra Götalands län kring hur vi gemensamt kan stärka arbetet med att lyfta folkbildningen och demokratin med våra samarbetsorganisationer.
  • Producera och publicera information om vårt demokratiska system och samhällsnyttan med folkbildning för att öka och stärka medvetenheten om det demokratiska systemet.
  • Anordna utåtriktade aktiviteter/samtal för att uppmärksamma behovet av att stärka och värna demokratin.

Frågor?

Kontakta: Amanda Forsman, verksamhetsutvecklare

Mobil 0708 55 09 50 | E-post amanda.forsman@sv.se