Media & kommunikation

Från guidning till upplevelse - Att kunna förmedla det unika med din plats på ett levande sätt


En kurs som ger dig verktyg att förmedla det unika med din plats och dess historia, för att ge dina besökare en meningsfull upplevelse som kommer att stanna kvar hos dem långt efter besöket.

Du kommer att lära dig hur du går från traditionell guidning till att skapa upplevelser tillsammans med deltagarna. Efter avslutad kurs kommer du ha en komplett plan för en guidning på just din plats, klar att användas under kommande säsong.

Kursen består av 4 digitala träffar á 2–4 timmar, samt uppgifter att utföra på egen hand mellan dessa träffar. Kursen avslutas med en fysisk träff där vi får öva på att guida varandra utifrån det vi lärt oss under kursen.

10 oktober, 17 oktober, 7 november samt 21 november kl. 9-12 över Teams

12 december kl. 9-14 fysisk träff, plats meddelas senare

Anmälan via denna länk senast 1 oktober

Kursen arrangeras av Prisma Västra Götaland, ett nätverk som består av Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum Science Center, De kulturhistoriska museerna i Borås, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbund, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund, Västergötlands hembygdsförbund, Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i Väst, NAV – Industri och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns Museum, Västergötlands Museum och Studieförbundet Vuxenskolan.