Historia & Konsthistoria

Vi borde intervjua varandra oftare. Alla bär vi på en livsberättelse som är värd att spara för framtiden. Att göra intervjuer behöver inte vara svårt alls och det finns många olika slags intervjutekniker. Hur man väljer att göra intervjun beror till stor del på hur den ska användas och vad den ska fokusera på.
Under dagen går vi igenom olika intervjutekniker och handfasta tips på hur ni kan ta tillvara människors berättelser till årsböcker, prismavg.se, utställningar m.m.

Arrangör: Innovatum Science Center och Studieförbundet Vuxenskolan
16 november kl 9.30-15.30
Plats: Textilmuseet i Borås