Tillbaka

I förening - ideellt arbete i praktiken

Välkomna till två digitala utbildningstillfällen riktade framförallt till nya ledamöter i föreningsstyrelser inom kulturarvsrörelsen. Har du varit med ett tag är du naturligtvis också välkommen att delta, inte minst med din erfarenhet! 

Kursen genomförs i det digitala rummet Zoom, du kommer att få en länk att följa när du anmält dig! 

Första kurstillfället: 26 november kl 18.00 - 20.00 Genomgång av materialet I Förening  
Andra kurstillfället: 21 januari kl 18.00 - 20.00 Uppföljning  

Vad är en förening? Den ideella föreningens specifika möjligheter 

Styrelsens gemensamma ansvar.  

Rollfördelningen i styrelsen. Ansvar och möjligheter. 

Kursledare: Ola Wirtberg 

Föreningsaktiv sedan barnsben och erfarenheter från styrelsearbete inom idrotts - kultur- arrangörs- och intresseorganisationer i lokala- regionala- och nationella föreningar. För närvarande ordförande i en lokal hembygdsförening och ledamot i Västergötlands Hembygdsförbund.

Vid båda kurstillfällena kommer Zoom rummet att vara öppet från kl 17.00, så att vi hinner prova på tekniken. Har du funderingar och behöver veta litet mer om hur Zoomlänken fungerar kontakta Marika Russberg,  marika.russberg@bohuslansmuseum.se . Bohusläns Museum har tagit fram en manual kring Zoom som kanske kan underlätta.


Anmälan till SV Västra Götaland på vgregion@sv.se eller tfn: 0522 – 65 33 33 senast den 17 november.

Begränsat antal platser. 

När vi tagit emot din anmälan skickar vi en länk till Zoommötet, följ länken och de enkla instruktionerna. Du kommer också få boken “I Förening” hemskickat till dig med helt vanlig post, så hinner du titta på materialet inför första kurstillfället. Det ges tillfälle att enskilt eller i grupp arbeta med materialet inför träff två!